CASE

Kvartetten

Nyproduktion i Hagastaden

Kvartetten består av 390 lägenheter fördelade på fyra hus i Hagastaden i Stockholm. Vi ansvarade för all digital marknadsföring. Annonseringen skedde uteslutande på Facebook och Instagram.

Bakgrund

Inför lanseringen av projektet Kvartetten inledde Wallin och LikeMinded ett samarbete där vår uppgift var att ansvara för den digitala marknadsföringen. Arbetet skedde tätt ihop med Wallin och ansvariga mäklare. I detta arbete ingick att öka kännedomen om projektet, samla in intresseanmälningar, skapa intresse kring säljstarten och att marknadsföra enskilda objekt.

Utförande

Kvartetten ligger i Hagastaden och Wallin hade redan innan vårt samarbete gjort en utförlig målgruppsanalys. Dels för området i stort, men också för potentiella köpare för de olika lägenhetstyperna i de fyra husen. Med grund i denna skapade vi initiala målgrupper.

Den första utmaningen låg i att öka kännedomen om projektet. Många inom målgruppen kände till området Hagastaden, men i och med att det pågick flera ett tiotal parallella nyproduktions-projekt behövde vi få Kvartetten att sticka ut från mängden. För att lyckas med detta valde vi att presentera projektets välkända arkitekt, Gerth Wingårdh, i en film där han berättade om husen och var han hämtat inspiration till dem. Denna video användes för att berätta om projektet i stort och på så sätt förbättra kännedomen, men också för att driva konverteringar i form av intresseanmälningar.
 
Arbetet med att samla in intresseanmälningar var mycket framgångsrikt då resultatet vida översteg målsättningen om 2000 intressenter.

0 kr
Snittpris per intresseanmälan
0 st
Antal intresseanmälningar

Nästa steg i kampanjen var att skapa intresse kring säljstarten för att ge mäklarna så bra förutsättningar som möjligt. För att lyckas med detta använde vi oss av re-targeting mot de personer som på något sätt interagerat med innehåll tidigare under kampanjen. Även denna del måste ses som lyckad då över 30% av lägenheternai etapp 1 bokades inom en vecka från säljstarten.


Det avslutande steget i kampanjen bestod av att hjälpa till att marknadsföra enskilda objekt. I nära samarbete med de ansvariga mäklarna utformade vi objektspecifika annonser som körde mot mindre målgrupper, anpassade för varje enskild lägenhet. En del av detta arbete som var särskilt lyckad var att vi lyckades sälja många lägenheter till juridisk person.

Fler Case

Kvartetten

Nyproduktion i Hagastaden

Nyroduktion i Hagastaden

Kvartetten består av 390 lägenheter fördelade på tre hus i Hagastaden i Stockholm. Vi ansvarade för all digital marknadsföring, från start till mål. Allt från att
Läs mer

BAUHAUS-Galan

Friidrottsgala i Diamond League

BAUHAUS-galan

BAUHAUS-galan är Sveriges största friidrottstävling och en del av Diamond League. Vi ansvarade för den digitala annonseringen inför 2022 års upplaga.
Läs mer

Brands for Fans

Försäljning på Systembolaget och i egen webshop

Försäljning på Systembolaget och i egen webshop

Brands for Fans och Likeminded inledde ett samarbete 2020 inför lanseringen av KISS Black Diamond Rum. Sedan dess har vi hjälpt till med flertalet lyckade produktlanseringar, i Sverige såväl som Europa och USA. 
Läs mer

Kvartetten

Nyproduktion i Hagastaden

Nyroduktion i Hagastaden

Kvartetten består av 390 lägenheter fördelade på tre hus i Hagastaden i Stockholm. Vi ansvarade för all digital marknadsföring, från start till mål. Allt från att
Läs mer

BAUHAUS-Galan

Friidrottsgala i Diamond League

BAUHAUS-galan

BAUHAUS-galan är Sveriges största friidrottstävling och en del av Diamond League. Vi ansvarade för den digitala annonseringen inför 2022 års upplaga.
Läs mer

Brands for Fans

Försäljning på Systembolaget och i egen webshop

Försäljning på Systembolaget och i egen webshop

Brands for Fans och Likeminded inledde ett samarbete 2020 inför lanseringen av KISS Black Diamond Rum.
Läs mer

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort

Kan ditt ärende inte vänta, eller vill du veta vad Erik gör just nu?

Ring oss gärna på:

070-960 20 40